2014-09-09

Fristående, säkert och godkänt – från byggnation till bostad

Markmätarskåpet placeras nedgrävt i marken inom tomtgräns och är med hela vägen från byggnation till färdiginflyttad bostad.

Tillverkat, testat och godkänt enligt Svensk Standard SS 430 01 10, utgåva 9.

Mätarskåpet ersätter helt de fasadmonterade, traditionella mätarskåpen. De används under byggtiden, vilket kan spara tid för resor, ta bort onödig väntetid och framför allt sker övergången från byggtid till permanent anslutning utan avbrott. Ett 5-poligt uttag samt ett schukouttag kan anslutas till alternativa byggväskor under byggtiden och fastighetsägaren kan lätt ansluta bilvärmaruttag eller laddstolpe för elbil direkt från markmätarskåpet.

Markmätarskåpet är tillverkat, testat och godkänt enligt Svensk Standard SS 430 01 10, utg 9.

Läs mer. Ladda ner produktbladet om GAROs markmätarskåp.