2016-03-07

GARO tar klivet in på börsen

Nu på morgonen informerade vår VD Stefan Jonsson att GAROs ägare och styrelse beslutat genomföra en ägarspridning och börsnotering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Ägarna Lars Svensson, Jerzy Petersson och Stefan Jonsson har tagit ett gemensamt beslut att GARO skall ta nästa steg i sin långa och framgångsrika historia.

Bolaget har de senaste åren utvecklats starkt och nu nått en sådan storlek att en börsnotering är ett naturligt steg för att vidareutveckla bolagets verksamhet. Nuvarande ägare avser att kvarstå som långsiktiga ägare i GARO.

Läs mer på vår nya del av websidan 

http://corporate.garo.se/investor-relations