2014-11-24

Vi levererar eluttag till Minsk

Svenska Ambassaden i Minsk föredrar bilmotorvärmarstolpe från Gnosjö

I förra veckan levererades de bilvärmarstolpar som Svenska Ambassaden i Minsk beställt för att värma de vitryska bilmotorerna.

Det är vår exportavdelning som sålt tre styck elstolpar av typen Futura, se bild. Två styck  för markmontage och en för väggmontage. Sammantaget sex uttag.

Vi hoppas att stolparna ska sköta sin uppgift och göra livet enklare för bilägarna, vad gäller isfria bilrutor och värm motor.

 

Fotot visar typen av bilvärmaruttag. Elstolpe Futura med två uttag.