Tillfällig el och byggbelysning

GARO Elflex är ett dotterbolag inom GARO koncernen som etablerades 2007.
GARO Elflex utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom tillfällig el och byggbelysning för el- och byggbranschen.

Produktområdet tillfällig el består av byggarbetsplatscentraler från 16A till 630A i olika utföranden såsom undercentraler, huvudcentraler, fördelningscentraler och moduluppbyggda centraler. Produktområdet byggbelysning omfattas av bygglampor för allmänbelysning i 48V respektive 230V utförande samt tillhörande produkter såsom belysningsstativ och belysningstransformatorer.

GARO Elflex AB har ett omfattande program av standardcentraler och vi tillhandahåller även kundanpassade lösningar inom våra produktområden.

Samtliga produkter är verifierade, provade och uppfyller senast gällande utgåvor av standard SS EN 60 439-4 och uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS.

 

GPI systemet

GARO plug-in-system, GPI, består av lösa moduler vilket ger stor flexibilitet. 
Grundsortimentet består av tomma skåp, i vilka man monterar in den typ av utrustning man behöver. Kunden får alltid ett skåp som är specialanpassat för stundens behov och skåpet kan efter projektets slut byggas om igen. Sortimentet av skåp blir därmed väldigt brett, men man behöver inte lagerhålla så många olika moduler. Sortimentet finns från 160 till 630A.
Skåpens strömskenor är anpassade för ett montage upp till 630A och insatserna finns från 160 till 630A. De olika insatserna monteras fast med enkla handgrepp och sitter säkert under hela användningstiden.
Skåpen är utformade med utdragbara ben (typ teleskop) vilket gör leveranserna säkra och lagerhållningen minimal.
Plug-in-systemet finns även på den inkommande delen och för att montaget skall bli så enkelt som möjligt finns en slitsad kabelgenomföring.
 
 

Typbeteckningar

Vår typbeteckning talar om hur varje byggcentral är utrustad. Med hjälp av tabellen och produkternas typbeteckning läser du enkelt ut hur varje central är utrustad.
Typbeteckningarna anger också vilket användningsområde respektive central har:
 

Z=Inmatnings- & mätningscentral

Byggplatscentral med en inmatningsenhet och mätanordning. Utan tilläggsbeteckning avses en utmatningsenhet för direkt kabelanslutning.
 

F=Fördelningscentral

Byggplatscentral med en inmatningsenhet för direkt kabelanslutning och utmatningsenhet(er) för direkt kabelanslutning.

 

T=Transformatorcentral

Byggplatscentral med en inmatningsenhet och transformator

 

SF=Slutfördelningscentral

Byggplatscentral med en inmatningsenhet för direkt kabelanslutning och utmatningsenhet(er) bestående av uttag för stickproppsanslutning
 

U=Uttagscentral

Byggplatscentral med en inmatningsenhet av typ intag/stickpropp och utmatningsenhet(er) i huvudsak bestående av uttag för stickproppsanslutning
Centraltyperna kan kombineras till exempelvis FSF, ZF, ZFSF, TU. Som kompletterande information används främst centralens märkström. Utan tilläggsbeteckning avses en utmatningsenhet.
 
Typbeteckning Exempelvis: ZFSF GB 160/01/22303-23
ZFSF Centralbeteckning enligt standard
GB GARO beteckning
160 Intagsdon alt märkström vid fast anslutning
0 Antal fasta utgångar 250A
1 Antal fasta utgångar 125A
2 Antal IEC/CEE uttag 63A 3-fas
2 Antal IEC/CEE uttag 32A 3-fas
3 Antal IEC/CEE uttag 16A 3-fas
0 Antal IEC/CEE uttag 16A 1-fas
3 Antal schukouttag 1-fas
2 Antal jordfelsbrytare 30mA
3 Antal jordfelsbrytare 300mA alt 500 mA