Allmänt om normcentraler

GAROs normkapslingsprogram erbjuder ett brett sortiment. Det finns allt ifrån 2 upp till 100 modulplatser. Halogenfritt plastmaterial för utvändigt montering och kraftiga plåtskåp både för infällt och för utvändigt montage.

Förutom tomma kapslingar erbjuder vi också färdiga lösningar och kompletta centraler. Ett sätt för våra kunder att spara både tid och tankemöda. Vi har bestyckat och kopplat – bara att ansluta! 

Normkapsling i halogenfri plast, typ NUP

Exklusiv design för utvändigt montage. Kapslingen tillverkas i vit plast (färg RAL 9010) och levereras alltid med dörr. Dörren fabriksmonteras vänsterhängd, men kan enkelt vändas för högerhängning. Kapslingen levereras alltid med jord- och nollplintar och har i standardutförandet 13 moduler per rad. Med en mycket enkel utbrytning kan kapslingen utökas till 14 modulers normslits.

Med en s k chassikopplare, kan bottendelarna enkelt fixeras vid varandra vid sammanbyggning av flera kapslingar.

Bakstycket och kåpan är konstruerade med ett antal knockoutfunktioner, som motsvarar de flesta krav och behov.

Produkten uppfyller kraven för IP41 och är dimensionerad för ett beröringsskydd motsvarande IP20, utan kåpa, enligt SS-EN 60 529.

Normkapsling i plåt, typ NIM  och NUM

Kapslingen tillverkas för utvändigt, såväl som för infällt montage. Typ NIM finns från 1 rad upp till 5 rader med 14, 20 resp 25 modulplatser/rad. Typ NUM finns från 1 upp till 5 rader och med 14 resp 25 modulplatser/ rad. Skåpen levereras alltid med dörr som kan vändas efter behov. Dörrarna är förberedda för eventuellt montage av lås, vilket finns som tillbehör. Vid leverans medföljer även noll- och jordplintar.

Normkapslingen håller IP30 och ger tack vare konstruktionen en mycket stabil dörr. Samtliga varianter av normkapslingarna i plåt är vitlackade i färg RAL 9010.


Produkterna uppfyller kraven för kapslingsklass IP30, enligt SS EN 60 529.

Inredet i GAROs normkapslingar

Inredet är genialt konstruerat för att underlätta installationen och skapa ett nästan obegränsat arbetsutrymme. Med enkla snäppfästen hålls hela inredet på plats, men vid installation eller justeringar är inredet fällbart, vilket gör att man får en god överblick och ett mycket bekvämt arbetsutrymme.

Denna funktion är, förutom ovan nämnda fördelar, en stor hjälp vid det slutliga montaget av de utgående kablarna. Det bidrar till ett säkerställande av den kompletta centralen, beträffande risken för överslag och uppkomsten av ljusbågar mellan ofullständigt anslutna ledare. Djupet bakom DIN skenorna är 29 mm i plastkapslingen och 23 mm i plåtkapslingen. Vid behov kan naturligtvis inredet helt tas bort. Produkterna är konstruerade utefter starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2004:1 och installationsreglerna SS 436 40 00 i tillämpliga delar samt provade, godkända och certifierade av SEMKO enligt standard för bostadscentraler SS-EN 60 439-3 för märkström 35/50A, märkdriftsspänning 400V och isolationsmärkspänning 400V. Centralerna klarar vidarematning 63A.

Fördelar med GAROs normcentraler

• Kundanpassaningar
• Systemtänkande
• Helhet
• Flexibilitet
• Tidsbesparande
• Plåtcentraler – helt i plåt


Snabbplint

Alla våra normcentraler har snabbplintar monterade. Plintarna finns i sex olika utförande för lösförsäljning försedda med E-nummer.

De levereras inklusive DIN-fästen.

Monterad snabbplint 2
2142020_1
Plint 14-bredd Plint 20-bredd   Plint 25-bredd
Montage med snabbplint för 14 moduler Montage med snabbplint för 20 moduler   Montage med snabbplint för 25 moduler

 

Gå till programmet med nya normcentraler