Allmänt om kombi- och mediacentraler

GAROs mediaprogram, genomgående i plåtkapslingar, erbjuder förberedda och färdigmonterade lösningar likaväl som ett lösdelssystem som ger användaren stor flexibilitet.

De färdigmonterade centralerna lämpar sig för lägenheter, mindre villor och övriga mindre fastigheter. För att bygga större system eller om du vill specialutforma en central, finns vårt lösdelssortiment med flera olika tillbehör.

Vad du än väljer kan vi tillgodose kraven på helhet och ett systemtänkande. Ofta monteras elcentraler vid ett tillfälle och mediacentralen vid ett annat. Vi har lösningarna och produkterna för att göra jobbet på en gång! Det sparar tid och pengar och dessutom har installatören greppet om hela installationen vid ett tillfälle. Vi ger alla förutsättningar för att du ska göra ett riktigt snyggt jobb!

Att kombinera GAROs rena mediacentraler med en normcentral går utmärkt. Det finns ett antal smarta tillbehör som gör montaget både snyggt och säkert. 

För att signalerna ska gå fram utan problem har vi i vår helt nydesignade central också lagt till en Wi-Filucka. Den är både praktisk och ger GAROs kombi- och mediacentraler ny karaktär. 

Slutligen har vi även ett riktigt flexibelt program för den som vill ha full frihet att göra ett eget eller ett större montage av mediautrustning.

Kombinationsförslag

Lodrätt och horisontellt montage – båda funkar!

Med GAROs norm- och mediacentraler blir montaget säkert och enhetligt. Samma exteriör av centralerna används, bara innehållet anpassas efter det som ska monteras. Här nedanför ges ett par exempel på hur montaget kan göras beroende på hur stor anläggning som behövs för att fylla bostadens krav. 

 

Exempel på kombination med normcentral och mediacentral.

Horisontellt montage.

 

Kombi o-u_1

Exempel på kombination med normcentral och mediacentral. 

Lodrätt montage.

OU2-28,3-42

 

Kopplingsbox – en smart och säker lösning

Vår kopplingsbox, typ IGB, är till för att monteras vid kombinationen ovan- och undermontage av media- och normcentraler.

IGB gör det möjligt att komma in med kablarna direkt i elcentralen utan att behöva ta vägen i mediadelen. IGB monteras mellan de olika centralerna. En säker lösning eftersom elen aldrig är exponerad i mediadelen.

Kopplingsboxar för vertikalt montage av el- och mediacentraler.

Finns som tillbehör på eget E-nummer, men levereras även i paket tillsammans med bottenlådor. Tre olika storlekar.

22 709 89 för 14 moduler

22 707 46 för 20 moduler

22 709 90 för 25 moduler

2270989_1

 

Montageförslag

Förvandla en infälld central till en utanpåliggande!

Kräver miljön att man gör ett utanpåliggande montage, trots att det bara finns en infälld central att tillgå, finns det ramar som är att monteras tillsammans med en infälld central. I detta montage behövs ej bottenlådan alls.

Läs mer om ramar till centralerna

 

Gå till programmet med nya kombicentraler

Gå till programmet med nya mediacentraler