G-CTRL+ systemet som ger full koll

G-CTRL+ är ett system där varje enskild motorvärmare/eluttag är uppkopplad mot internet.

"Det är inte bara smart, det är väldigt bekvämt att slippa gå ut i kylan för att ställa om tiden inför morgondagen"

Administratören av systemet ges en tydlig överblick över samtliga motorvärmare och kan både styra och läsa av energiförbrukningen på varje enskilt uttag. Hyresgästerna eller de som använder motorvärmarna kan via internet logga in på ”Min sida” och styra sitt uttag. Möjlighet finns att lägga upp en kalender med avresetider som upprepas varje vecka.

Funktionerna i G-CTRL+ är utvecklade och anpassade för bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, privata företag, kommuner, offentliga inrättningar m fl.

Så här fungerar G-CTRL

G-CTRL+ är ett system av produkter och eftersom motorvärmarna är uppkopplade mot internet krävs det mer än bara en motorvärmarstolpe. I varje anläggning måste det installeras en G-CTRL+ styrenhet som kommunicera via elnätskommunikation (PLC) med samtliga motorvärmare. Fördelen med elnätskommunikation är att det inte krävs separat kommunikationskabel vilket gör det mycket enkelt att uppgradera en befintlig motorvärmaranläggning till en G-CTRL+ anläggning!

Normalt krävs bara en styrenhet i varje anläggning och den sköter kommunikationen med samtliga motorvärmare (upp till ca 500st). Styrenheten måste i sin tur vara uppkopplad mot internet via ett vanligt internetabonnemang hos slutkunden. Eventuellt behövs också ett antal förstärkare i anläggningen för att förstärka signalerna som skickas på befintligt elnät.

All data så som energiförbrukningar och veckokalendrar för respektive uttag ligger lagrat på en central Server utanför anläggningen. Både fastighetsskötaren och hyresgästen loggar in på denna server för att styra och administrera sina uttag. Eftersom detta är en WEB-Server behövs ingen programvara för att styra uttagen utan endast en webläsare t ex Internet Explorer. Anläggningsägaren behöver alltså teckna ett serviceavtal för att ha tillgång till systemet. 

Fördelar för fastighetsägaren

G-CTRL+ ger fastighetsägaren full kontroll över samtliga bilmotorvärmare. Normalt hyrs eluttagen ut som motorvärmare till hyresgäster och fastighetsskötaren administrera själva uthyrningen. Eftersom energimätning görs på varje uttag kan också förbrukningen debiteras ut på varje hyresgäst. Givetvis kan också en fast avgift tas ut för att användaren ska få tillgång till parkeringsplatsen och motorvärmaren. Generell information från boverket etc. gällande undermätning som innebär att slutkunden får betala för sin faktiska förbrukning visar genom en mängd olika undersökningar att den totala energiförbrukningen minskar med ca 30% jämfört med om användaren betalar en fast månadsavgift!

Fastighetsägaren kan få så kallade energifiler med total förbrukning på respektive motorvärmare som kan importeras i fastighetsägarens hyresaviseringssystem, vilket gör det möjligt att fakturera förbrukningen på motorvärmarna direkt på hyresavierna utan något extra administrativt arbete.

Övriga funktioner som är bra för fastighetsägaren är:

 • Det är möjligt att begränsa antalet tillslagstider per dag.
 • Det är möjligt att ställa in kurvan mellan tillslagstider och utetemperatur.
   
 • Spärra alla uttag på outhyrda parkeringsplatser så att de alltid är avstängda, vilket garanterar noll förbrukning på outhyrda platser.
 • Systemet är integrerat i alla vanliga hyresaviseringssystem som tex. Riksbyggen eller HSB använder och därmed kan förbrukningarna debiteras på samma hyresavier som hyran för lägenheten.
   
 • Systemet är anpassat för friplatsparkering om behov finns. Det betyder att samtliga slutanvändarna får ett konto där de registrerar sin RFID tagg och kalender med avresetider. Därefter kan de parkera på valfri parkeringsplats och identifiera sig med sin RFID tagg. Kalendern med avresetider samt registreringen av förbrukningen på det kontot flyttas nu till just den motorvärmaren. RFID läsarna är standardiserade och uppfyller kraven från MiFare 1K och 4K. Behovet av friplatsparkering finns bl a när antalet användare är större än antalet parkeringsplatser tex. På personalparkeringen till ett sjukhus eller ett stort företag där personalen normalt arbetar skift. Då är det en stor fördel om samma parkeringsplats kan användas av flera olika personer under samma dygn, vilket kräver funktionen friplatsparkering.
   
 • RFID taggar kan kopplas till flera egna områden, tex alla skolor inom en kommun.
 • Enkel administration. Alla användare registrerar själv sin tagg på ”Min sida”.
 • Obegränsat antal RFID taggar kan registreras inom ett område.
   
 • Andra systems RFID taggar kan integreras med detta systemet, vilket gör att slutanvändare kan använda samma tagg i flera olika system.
 • Enkel installation och driftsättning med driftsättningsapp för elinstallatören.

Fördelar för hyresgästen

G-CTRL+ är ett bekvämare sätt att styra din motorvärmare. Som hyresgäst får du stora möjligheter att anpassa tillslagstider på ditt uttag exakt efter ditt önskemål. Styrningen av eluttaget görs från smartphone, dator eller telesvar från distans eller via RFID tagg eller knappsats lokalt vid motorvärmaren.
 
Hyresgästen kan ställa in flera olika ”veckorepeterande” avresetider per dygn samt ”Tillfällig tider” beroende på var fastighetsägaren tillåter. Givetvis finns också möjligheten att direktstarta uttaget på distans via app eller internet om du kommer på att du vill ha bilen inom kort.
 
Genom att förbrukningen normalt debiteras på dig som användare har du också möjlighet att spara pengar genom att använda ditt uttag på ett förnuftigt sätt samtidigt som du slipper vara med och dela på kostnader som uppkommer när andra hyresgäster ”slösar med el”.