Betalterminal för ställplatser och hamnar

Betala enkelt med Swish och Nayax

Vår betalterminal är avsedd att användas vid ställplatser för husbilar, i hamnar och båtplatser, framför allt obemannade sådana. Betalterminalen är i sin tur kopplad till ett antal eluttag som blir uppkopplade när betalningen är erlagd via betalterminalen.

För att terminalen ska fungera måste ett bankkonto kopplas till betalfunktioner som t ex Swish och/eller Nayax, d v s kortbetalning. Man kan som anläggningsägare välja båda funktionerna eller endast den ena varianten.

Betalterminalen är kompatibel med vårt system G-CTRL och uppkopplad till WebEl G-CTRL server. Driftsättning, styrning, underhåll och ständig uppkoppling sköts därmed via Internet till en mindre månadskostnad. Driftsättningen är en engångskostnad.

 

Slutkunden betalar för ställplatsen inklusive el vid betalningsterminalen, ansluter sin husbil eller båt och stannar så länge betalning erläggs. Kunden betalar inte för exakt förbrukning eftersom transaktionerna görs i förväg. Idag fungerar betalterminalen ej ännu för laddning av elbilar.

Gå till produkten