Kabelskåp för belysning och fördelning

GARO_MGL9026_klar

 

GAROs kabelskåp är till stor glädje vid elinstallationen såväl idag som i framtiden. Våra kvalitetsprodukter garanterar alltid säkerhet, användarvänlighet, energieffektivitet och smart styrning. Den smidiga installationen och närheten till vår svenska support gör vardagen så mycket enklare för dig som installatör. Vi kan erbjuda kabelskåp utrustade för belysningsstyrning eller fördelning i 18 olika färdigmonterade standardutföranden samt fyra skåp förberedda för egen anpassning.

ENERGIEFFEKTIVT BELYSNINGSSKÅP
Trafikplatser, gator, torg, parkeringsplatser, parker, idrottsplatser, cykelbanor, gångstråk, etc är miljöer som utsätts för påfrestningar från både klimat, trafik, snöröjning och hundars revirmärkning. Förutom att du vill hitta en hållbar och tillförlitlig belysningsstyrning vill du ha en energieffektiv och installationsvänlig lösning när det gäller strömtillförsel och smart styrning.

Tre olika sätt att styra belysningen
GAROs belysningsskåp finns i två bredder, 372 mm eller 522 mm, förberedda och försedda med insatser för olika behov. Vi har tre insatser med färdiganpassad och effektiv belysningsstyrning att välja mellan – ljusrelä, astronomiskt ur eller extern styrning. Oavsett vilken typ av styrning du väljer är skåpet även utrustat med omkoppling för automatisk eller manuell drift och avstängning. Allt noga utvecklat för att det ska gå snabbt och enkelt att installera en smart, säker och energieffektiv belysning.

MILJÖVÄNLIGT FÖRDELNINGSSKÅP
GARO kabelskåp utrustas med fördel till att fungera som fördelningsskåp vid exempelvis lantbruk, industrier, företagsbyar, idrottsanläggningar och bostadsområden. Ja, egentligen överallt där den framdragna elen ska fördelas vidare åt olika håll. GARO levererar installationsvänliga fördelningsskåp med färdigbyggda insatser för effektiv och säker eldistribution till flera förbrukningspunkter. Fördelningsskåp klarar både dagens och framtidens krav på ett tryggt och hållbart sätt.

Med eller utan mätare
Fördelningsskåpen finns i två bredder och i två olika höjder, beroende på om skåpet ska ha plats för mätning eller ej. Det smala skåpet är 372 mm brett och kan ha upp till 3 utgående grupper. Det breda skåpet är 522 mm brett med upp till 7 utgående grupper. De skåp som är utrustade med elmätare är 1140 mm höga medan skåp utan mätarinsats är 860 mm höga, räknat från fundamentet.

FÖRBERETT KABELSKÅP
GARO kan också leverera kabelskåpet tomt, förberett för egen anpassning. Förberedda insatser av montageplåtar eller norminsatser gör att du enkelt kan skruva dit eget önskat innehåll. Vi har både varianter med montageplåtar att fästa upp detaljer mot och varianter för Normmodulinsats för eget montage av normprodukter på DIN-skena.

Förberedda kabelskåp finns i två bredder, 372 mm eller 522 mm, båda med höjden 1140 mm från fundamentet.

MAGNELIS® FÖR MILJÖNS SKULL
GARO är först med att lansera ett kabelskåp med ett hölje av den revolutionerande metallbeläggningen Magnelis®. Materialet ger våra skåp överlägset bättre självläkande egenskaper och starkare korrosionsmotstånd i tuffa eller starkt alkaliska miljöer, jämfört med motsvarande varmförzinkade beläggningar. Detta gör att GAROs kabelskåp passar i tufft klimat vid alla breddgrader och klimatförhållanden.

Magnelis® ett utmärkt miljöval eftersom tillverkningen innebär en minskning av miljöfarliga
utsläpp med hela 80%. Magnelis är den enda magnesiumbeläggningen som är godkänd av
SITAC i högsta korrosivitetsklass C5. Naturligtvis uppnår GAROs skåp även högsta säkerhetsklass, IK10, för att klara att stå emot vandalisering.

Låt dig inte luras
Under vissa klimatförhållanden kan magnelisen initialt visa tecken på korrosion i kanterna. Detta är en naturlig del av självläkningsprocessen och kommer att blekna och försvinna med tiden.

Se våra belysningsskåp>

Se våra fördelningsskåp>