Icke uppkopplingsbar - LS4

LS4 är en robust laddstolpe, byggd för drift i nordiska förhållanden. Enkel att förse med folie som profilering och informationsbärare. Laddstationer för mark- eller väggmontage med två stycken EV-uttag och med integrerade säkringar och jordfelsbrytare för varje uttag. Ljuslistindikering finns högst upp på stationen där det på avstånd går att avläsa laddningsstatus. Nedanstående laddstationer är utformade för drift utan att vara uppkopplade mot operatörstjänster. Enligt gällande internationell standard IEC 60364-7-722 vid laddning av elbilar finns krav på Typ B jordfelsbrytare eller Typ A jordfelsbrytare i kombination med DC övervakning som bryter vid 6mA.