Markmätarskåp

Markmätarskåpet är avsett att placeras nedgrävt i marken inom fastighet och tomtgräns.Kan även användas under byggtiden för att spara kostnader och väntetider.Skåpen kan även kompletteras med lokal produktion och reservkraft.Skåpen är godkända enligt Svensk Standard.