Automations-utrustning solkraft

Ibland kan det finnas behov av att mäta inkommande solstrålning, cell temperatur och omgivningstemperatur eller styra effekt. Dessa produkter är avpassade för att passa direkt till våra växelriktare. Solsensor inklusive 30m kabel

Allmänna egenskaper

Specifikt för 108036

Namn
SOLSENSOR INKL 30M KABEL
E-nummer
5288130
Artikelnummer
108036
Typnamn
SI 12TC-T