Solpanel

Garo erbjuder en solpanel som är estetiskt tilltalande och tillverkad i Europa av företaget Bisol. Tester vid oberoende forskningsinstitut TÜV bekräftar en extremt låg försämring av solpanelen under IEC 61215-certifieringen. Under en period av 25 år reduceras maximalt effekten med 15%. Detta är betydligt bättre än standardpaneler som reduceras betydligt mer. Produktionen i fabriken drivs helt av egen solel. De producerar 8 ggr så mycket solel som går åt att producera solpaneler. Detta innebär att en stor del av den kodioxid som skapas när solpanelerna transporteras kompenseras. Bisol har också en helt jämn könsfördelning med 51% kvinnor anställda.