Färdiga solpaket

Garo har ett brett sortiment av produkter som kombineras ihop som paket för solkraft. Det enklaste och vanligaste är "on-grid" system vilket betyder att de kräver att de kopplas in på befintligt elnät. Detta möjliggör att du som producent också kan sälja din el. Garos leveranser innehåller solpaneler, växelriktare, DC-kabel, AC-brytare, DC-brytare och DC-kapsling som skyddar din anläggning mot överspänning som kan uppkomma vid åska.Din elinstallatör kan hjälpa dig att välja rätt paket. Eftersom monteringsutrustningen beror av vilket tak din anläggning har ingår detta inte i paketen. Kontakta din elinstallatör eller GARO för en projektering av monteringsutrustning. Garo kan också leverera så kallade "off-grid" system. Dessa kan användas då det inte finns tillgång till ett elnät som på öar och i glesbygd där inte elnät finns tillgängligt.