Solkraftprodukter

GARO har ett komplett sortiment av produkter för solkraft. Samtliga produkter är tillverkade i Europa och håller högsta kvalitet vilket gör att den beräknade livstiden för en anläggning blir mycket lång. Våra färdiga växelriktarpaket innehåller all lämplig säkerhetsutrustning och vårt breda sortiment av färdiga solpaket ger dig möjlighet att välja ett som uppfyller just dina önskemål. Många produkter är för användning i ”on-grid” applikationer, vilket betyder att de måste anslutas mot befintligt elnät.