Spara plats med 1-modul liten personskyddsbrytare

Du har väl upptäckt vår 6kA personskyddsbrytare – endast 1 modul stor?

Säkring och jordfelsbrytare i en enda modul! Den ger 1 upp till 3 extra platser i normcentralen och kan vara avgörande. Vi har den bl a inmonterad i våra bilvärmaruttag.  

Program från 6 till 25A i både B- och C-karakteristik.

Mer detaljer och alla E-nummer>>