Viktigt att motionera jordfelsbrytaren

2017-10-24

För att komponenten ska fungera när det behövs är det viktigt med en översyn 2 ggr/år.

Det fixar man lätt på egen hand!

Jordfelsbrytaren fungerar ungefär som ett automatiskt nödstopp om något händer i fastigheten som t ex kan innebära fara för liv. Den placeras oftast i elskåpet eller i dess närhet. 

Kommer det t ex in vatten i ett eluttag eller om en elektrisk apparat blir strömförande då slår jordfelsbrytaren omedelbart från all ström och kan därmed rädda liv eller mycket svåra skador.

Därför är det viktigt att man 2 gånger om året motionerar jordfelsbrytaren för att ha koll på att den fungerar. Detta gör du genom att trycka på TEST-knappen som sitter på varje jordfelsbrytare. När man gjort det fälls vippan ner och för att få igång jordfelsbrytaren igen så för du upp vippan i "uppläge". Den ska stanna i detta läge.

Om den inte gör det, försök igen 3-5 gånger, annars kontaktar du din elektriker.