Vidareutvecklad laddbox

2017-09-21

Vårt utvecklingsarbete står aldrig stilla. Vi har nu gjort vår laddbox snäppet ännu bättre.

Tidig utveckling och tillverkning av laddstationer har givit GARO stor erfarenhet och kunskap om vad som krävs för att en produkt ska klara det nordiska klimatet. Nu har GAROs laddbox dynamisk lastbalansering som standard.

 

GAROs Laddbox, med dynamisk lastbalansering kan förhindra att huvudsäkringen överbelastas i den lokala fastigheten och ökar dessutom driftsäkerheten för hela anläggningen.

GAROs Laddbox kan känna av hela fastighetens samtida förbrukning och när resten av huset förbrukar mycket el minskas laddeffekten.

Dynamisk lastbalansering är standard i produkten. Laddboxarna kan kompletteras med Wi-Fi och RFID vid behov.

Tack vare stor framsynthet, erfarenhet, kompetens och innovationsförmåga kan GARO nu erbjuda ett uppdaterat sortiment av produkter för alla laddbehov till elfordon.