FAQ

En sammanställning av vanliga frågor listar vi här. Hittar du inte vad du söker – kontakta oss

Ni säger att ni har ett komplett sortiment av byggcentraler upp till 630A, men det finns ju bara centraler med E-nummer upp till 250A?

Svar:
När det gäller centraler över 125A har vi ett komplett centralprogram som kallas för GPI. Dessa är 100% modulbaserade och vi lagerlägger alla skåpstorlekar och moduler och monterar kompletta skåp inom ca 2-3 arbetsdagar efter beställning. Allt dokumnteras och elsäkerhetsprovas innan leverans.

 

Kan ni kundanpassa alla byggplatscentraler, även elväskor och bygglampor?

Svar:
Ja! Vi kan i princip bygga om alla produkter enligt kundönskemål. Exempel på produktförändringar är exempelvis byggcentraler med effektmätare, G-CTRL, annorlunda bestyckning eller kompletterande jordfelsbrytare/ säkringar. 
Vi tillverkar då normalt centralen från scratch och allt dokumenteras och provas innan vi skickar produkten till kund

 

Hur säkerställer ni att alla produkter är rätt kopplade och elsäkerhetsprovade?

Svar:
Alla standardprodukter tillverkas efter s k likare (en identiskt kopia som är monterad av behörig elektriker och även elsäkerhetsprovad).

Kundanpassade produkter tillverkas alltid av behörig elektriker. När produkten är monterad lämnas den över till en ansvarig provningsinstruktör som även är behörig elektriker. Följande operationer utförs:

• Elsäkerhets- och funktionsprovning (alla uttag kontrolleras; bl a korrekt jordning, fasföljd och att jfb/ säkring fungerar

• Högspänningsprov

• Inre kontroll: efterkotroll av kabelanslutningar, ev partmärkning

• Ytterkontroll: märkning, typskylt, dekaler

 

Jag köpte en GARO byggcentral UC63 från min grossist för några år sedan och nu behöver jag ett antal reservdelar som dörr, gångjärn samt en jordfelsbrytare.

Tillhandahåller ni reservdelar till era produkter?

Svar:
Självklart har vi reservdelar till våra produkter! Kontakta din grossist eller någon av oss på GARO Elflex så hjälper vi dig.

Det är alltid en fördel om man har tillverkningsnumret till hands. Det finns på typskylten på alla produkter och detta är identitetsnummer som är unikt för denna produkt.

 

Jag vill dokumentera en ändring i en GPI byggcentral. Finns det någon ladhund som beskriver hur man skräddarsyr en byggcentral i GPI Bygg?

Svar:
Ja, klicka här så kommer du direkt till GPI Bygg

 

GARO har ett antal byggcentraler med effektbrytare, 63 och 125A, jämfört med era konkurrenter som oftast har säkeringslastbrytare. Vad är fördelen med effektbrytare?

Svar:
• Optimering av kabeldimensionering, kan i vissa fall använda klenare kabelarea alternativt längre kabelsträckor.

• Reglerbarheten: effekt (1-0,6)/ tid

• Inga extra knivsäkringar behövs