Framtiden är här och vi vill vara med

Vi har tillverkat elstolpar för bilar sedan 60-talet och för oss har steget till att börja tillverka laddstolpar varit fullständigt naturligt och idag är vi en av de största leverantörerna i Sverige med service och säljorganisation på nära håll.

LADDSTATIONER ÄR MER ÄN ETT VANLIGT ELUTTAG

En ren batteribil, med en räckvidd på ca 10-12 mil, är ett bra val för de som vill köra miljösmart och ekonomiskt. Denna typ av fordon lämpar sig främst för kortare sträckor exempelvis i städer och tätorter.

Det andra alternativet utgörs av laddhybrider som vid längre körsträckor drivs av en bensin eller dieselmotor. Dessa bilar har också en elmotor och ett mindre batteripaket som ger en räckvidd på ca 2–6 mil. Med andra ord ett fordon som lämpar sig för både stads- och landsvägskörning.

Båda typerna av fordon kan anslutas till det ordinarie elnätet. För laddning i hemma miljö och på arbetsplatsen är 1-fas laddning det vanligaste alternativet. Med exempelvis ett vanligt 230 V uttag och en 10A säkring tar det ca 2–4 timmar att ladda en laddhybrid och ca 8–10 timmar att ladda en ren elbil.

De laddplatser som nu växer fram i offentlig miljö är i huvudsak laddning via det standardiserade Typ2 uttaget. Effekterna varierar från 1-fas 16A (ca 3,7 kW) till 3-fas 32A (ca 22 kW) AC.

På vissa platser etablerar sig även s k snabbladdningsstationer med upp till 50 kW. Dessa laddar företrädesvis med DC (likström) enligt den japanska CHAdeMO standareden eller den europeiska CCS standareden. Biltillverkare som te x Renault satsar på snabbladdning via AC (växelström).

I tabellen anges laddtider för en bil med ren eldrift (batteri ca 20kWh) respektive en laddhybrid (batteri 7 kWh). Alla siffror är ungefärliga.

 

  Effekt (kW) Laddtid elbil  Laddtid laddhybrid (h)
1-fas 230V – 10A 2,3 9 h  3
1-fas 230V – 16A 3,7 5 h 2
3-fas 400V – 16A 11 2 h
3-fas 400V – 32A 22 1 h
3-fas 400V – 63A 44 30 min
DC CHAdeMO/ CCS 20 50 min <80%
DC CHAdeMO/ CCS 50 20 min <80%