Proffsbelysning för byggarbetsplatser

Rätt ljus på jobbet skapar bra arbetsplatser och kan också mätas i pengar.

Alla har vi någon gång tittat in i en halogenlampa och en kort tid blivit bländade. Det är vardag för många byggarbetare. Detta ökar riskerna för olyckor och leder också till obehag och huvudvärk för många. 
Att ha rätt belysning minskar riskerna för olyckor och ökar produktiviteten med 5-10 %. Man slipper helt enkelt flytta omkring strålkastare som hela tiden är i fel riktning. Man kan koncentrera sig på den egentliga arbetsuppgiften.
 

Lågenergibelysning

Att satsa på rätt belysning på en byggarbetsplats kan bli en lönande affär! Glödlampans tid är snart förbi och i Europa breder lagstiftning mot glödlampan ut sig och istället ska en övergång till lågenergilampor genomföras successivt.
 
Att investera i lågenergibelysning kan tyckas som dyrt för stunden, men ger god ekonomi på sikt. Att byta glödlampor tar tid. Brinntiden för lågenergibelysningen ligger på 
10 000 timmar. Glödlampan brinner 1000 timmar. Räkna lite på vilken tid det tar att byta glödlampor – tid som man kan använda till bättre saker. 48V armaturer har mycket längre livslängd och kan användas under flera byggprojekt.
 
Energibesparingen är hela 82% jämfört med traditionell glödlampa! 10% av glödlampans energi går till ljus, resten fösvinner ut som värme.
Att satsa på lågenergilampor leder också till att man behöver färre elcentraler och transformatorer. 
 

Säkrare arbetsplats

Säkerheten på arbetsplatsen påverkas av belysningen. Om du arbetar på en plats där allmänbelysningen är ojämnt fördelad kommer du att röra dig mellan ljusa och mörka områden. Det tar några sekunder för ögonen att anpassa sig till mörkret. Under den korta tiden kan olyckan vara framme. Lösa elsladdar är ett annat bekymmer på byggarbetsplatser. För att undvika snubbelrisk och fallskador bör sladdar om möjligt fästas i taket eller förläggas i valv.
 
Ett 48V system för allmänbelysning utförs ofta med matarkablar som gjuts in i valvet och med lampor på strategiskt valda platser. På vissa ställen kan ett sådant belysningssystem behöva kompletteras med kraftigare arbetslampor. 
 
De rundstrålande lampornas glober är okrossbara. Värmeutvecklingen är så låg att material i omgivningen inte antänds om lampan skulle ramla omkull eller lämnas påslagen under lång tid. Detta bidrar till en säker arbetsplats.