Eluttag motorvärmare

Eluttag för att värma bilmotor och kupé med ett brett sortiment av olika insatser. Våra stolpar monteras med kapsling, elplint, stolpe, fundament och en insats. Beroende på vilka önskemål man har väljer man insats därefter. Insatserna finns från den enklaste med tillgång på el 24 timmar/dygn till den mest avancerade insatsen som kan styras helt och fullt på distans via dator eller app.