SVAR:

1.      Lastbalansering är ett sätt att förhindra att huvudsäkringen löser ut om det blir ett för stort effektuttag om alla bilar laddar samtidigt och det samtidigt i fastigheten förbrukas mycket ström.

2.      I våra laddboxar finns den funktionen som standard, det enda som behöver göras är att i elcentralen kompletteras med en Modbus energimätare som kopplas till laddboxarna via en buskabel.

3.      I våra LS4 finns den funktionen som ett tillval där laddarna i ett kluster kommunicerar via LAN-kabel.