SVAR:

  1. Kilowatt (kW) är ett mått för effekt och används för att beräkna hur snabbt en laddare kan ladda batteriet på en elbil.
  2. En kilowattimme (kWh) är ett mått för mängd energi och används för att beskriva bland annat storleken på ett elbilsbatteri.