SVAR:

  1. Enligt elinstallationsreglerna kap.722.531.2.101.ska varje ladduttag individuellt skyddas av en jordfelsbrytare typ B eller typ A i kombination med DC-övervakning.
  2. Detta handlar om elsäkerhet och personskydd. Därför är det så viktigt att ha rätt skydd i en anläggning för elfordonsladdning.