SVAR:

1.      Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

2.      Ladda hemma bidraget öppnar den 1 februari 2018. Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/