SVAR:

1.      Denna laddkabel skall ses som reservlösning när det ej finns en laddstation att tillgå.

2.      Det finns ingen övervakning under laddningsprocessen.

3.      Befintlig elinstallation kan vara undermålig.