Vanliga frågor

Hittar du inte svar på din fråga här? Kontakta oss på e-postadress: ladd@garo.se

SVAR:

 1. Laddningen av bilen skall ske på ett säkert sätt. Laddkabeln för vanliga hushållsuttag som ofta följer bilen är inte avsedd för daglig laddning utan endast i undantagsfall. Jämför den med en bils reservhjul.
 2. Enligt Elinstallationsreglerna är det inte tillåtet att ladda mer än 10A i hushållsuttag.
 3. Type2 som kontaktdonet heter, är standardiserad och utformad för laddning av elbilar.
 4. Alla Garos laddare är framtdssäkrade och uppgraderingsbara.
 5. Garo jobbar med beprövade komponenter av högsta kvalitet.

SVAR:

1.      Denna laddkabel skall ses som reservlösning när det ej finns en laddstation att tillgå.

2.      Det finns ingen övervakning under laddningsprocessen.

3.      Befintlig elinstallation kan vara undermålig.

 

SVAR:

 1. Alla laddbara fordon kan ladda med minst 3,7kW, vilket motsvarar ca 2 mil/timme. Det är bilen som bestämmer hur fort det går att ladda.
 2. Flera rena elbilar kan dock ladda med upp till 22kW, vilket motsvarar ca 10 mil/timme

 

SVAR:

 
 1. Laddar snabbt och säkert
 2. Dynamisk lastbalansering
 3. Finns med fast kabel för enkelt handhavande
 4. Är utrustad med de jordfelsskydd som Elinstallationsreglerna kräver
 5. Utrustad med energimätare för enkel kontroll av energianvändning
 6. Kommunicerar med ljud och ljus beroende på laddstatus
 7. RFID-läsare kan användas som extra säkerhet för vem som får och skall använda laddaren
 8. Flexibel och framtidsäker - Futuresmart
 9. Kan kommunicera via Wi-Fi, LAN eller 4G
 10. Användarvänliga
 11. Lätt att bygga kluster och grupper av laddare som samverkar och delar på tillgänglig effekt som ett smart nätverk

SVAR:

 1. Enligt elinstallationsreglerna kap.722.531.2.101.ska varje ladduttag individuellt skyddas av en jordfelsbrytare typ B eller typ A i kombination med DC-övervakning.
 2. Detta handlar om elsäkerhet och personskydd. Därför är det så viktigt att ha rätt skydd i en anläggning för elfordonsladdning.

SVAR:

 1. Laddboxen GLB kan placeras inomhus, eller utomhus då den har kapslingsklass IP44 och hållfasthetsklass IK08, vilken motsvarar alla krav för installation utomhus även i publik miljö.
 2. Laddstation LS4 har kapslingsklass IP44 och hållfastighetsklass IK10, den tuffaste klassen. Det innebär att laddstationerna är särskilt lämpade i tuffa publika miljöer.
 3. Laddarna kan monteras på fundament, stativ eller vägg.
 4. Vanligt är också små eller stora grupper av laddare.

SVAR:

1.      AC-laddning brukar kallas normalladdning och är den ström som finns i vårt elnät. Här pratar vi om laddning mellan 3,7-22kW

2.      DC-laddning brukar kallas snabbladdning. Intervallet i laddeffekt är från 22kW till 325kW

3.      Vid AC-laddning används uttag typ 2 vilket är europastandard.

4.      Vid DC/snabbladdning används CCS kontakt, som är europastandard eller Chademo som är asiatisk standardkontakt.

 

SVAR:

 1. Kilowatt (kW) är ett mått för effekt och används för att beräkna hur snabbt en laddare kan ladda batteriet på en elbil.
 2. En kilowattimme (kWh) är ett mått för mängd energi och används för att beskriva bland annat storleken på ett elbilsbatteri.

SVAR:

Beroende på hur ditt laddbehov ser ut finns det tre olika typer av laddning att välja som brukar benämnas enligt följande:

1.      Normalladdning.

a.      Hemma, eller på arbetsplatsen, där bilen står parkerad under en längre tid, sker din normalladdning. Här laddar du med en laddbox som normalt ligger mellan 3,7 kW och 11 kW och bilen är fulladdad när du vaknar på morgonen eller avslutar din arbetsdag.

2.      Destinationsladdning

a.      Parkerar du bilen för att exempelvis göra ett ärende eller tar elbilen till tåget är det smart att ladda på en destinationsladdare. Denna laddar med en effekt på mellan 3,7 och 22 kW.

3.      Snabbladdning

a.      Behöver du snabbt ladda längs vägen väljer du en snabbladdare som kan ladda med en effekt på upp till 325 kW. Det betyder att du i princip laddar ett tomt batteri på några minuter.

SVAR:

1.      Klimatklivet stöttar åtgärder som har en hög klimatnytta per investerad krona. De som kan söka stödet är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

2.      Ladda hemma bidraget öppnar den 1 februari 2018. Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för själva utrustningen (laddboxen), samt 50 procent av installationskostnaden, som till exempel framdragning av el. Bidraget är begränsat till 10 000 kr per fastighet. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/

SVAR:

1.      Lastbalansering är ett sätt att förhindra att huvudsäkringen löser ut om det blir ett för stort effektuttag om alla bilar laddar samtidigt och det samtidigt i fastigheten förbrukas mycket ström.

2.      I våra laddboxar finns den funktionen som standard, det enda som behöver göras är att i elcentralen kompletteras med en Modbus energimätare som kopplas till laddboxarna via en buskabel.

3.      I våra LS4 finns den funktionen som ett tillval där laddarna i ett kluster kommunicerar via LAN-kabel.

SVAR:

1.      Garo levererar och säljer sina produkter via olika elgrossister.

2.      Alla laddprodukter skall installeras av en elinstallatör. Be om en offert av din lokala elektriker för installation av dessa.

3.      GAROs laddare går också att beställa hos de flesta operatörerna

SVAR:

1.      Vänd dig i första hand till den som installerat produkten eller den grossist ni köpt den av. Fyll sedan i en reklamationsblankett och skicka in den till retur@garo.se

2.      Har ni ett serviceavtal så kontaktar ni servicepartnern.

 

SVAR:

Det är lite beroende på vad du har för önskemål och behov, men följande tumregel kan vara bra att utgå ifrån:

 1. Till egna bostaden där ni laddar 1-2 bilar är en laddbox vara att föredra.
 2. Även i flerfamiljsbostäder och vid arbetsplatsladdning kan en laddbox vara att föredra.
 3. I publika miljöer som t.ex. parkeringar och P-hus kan det vara en fördel att välja en LS4.

SVAR:

 • Ta hjälp av GARO:s enkla lathund nedan.

Steg för steg för val av laddare för elfordon.

Hur ska laddaren placeras ?

 • Markmontage
 • Väggmontage

Var ska du ladda?

 • Hemma
 • Arbetsplatsen
 • Publikt

Hur fort vill du ladda?

 • 2 mil i timmen
 • 6 mil i timmen
 • 11 mil i timmen
 • 20 mil i timmen

Finns det tillräckligt med ström?

 • Ja, det gör det
 • Nej, måste lastbalanseras

När ni funderat på dessa frågor så kontakta din elinstallatör eller elgrossist för beställning och installation. Med största sannolikhet har GARO den laddare ni kommer fram till i lager.

SVAR:

 • Ja. GARO:s laddare är försedd med standardiserade komponenter. Dessa kommer inte att förändras.

SVAR:

 • Nej. Laddaren måste matas direkt från elcentralen.

SVAR:

 • Laddaren skiftar från grön indikering till blå.

SVAR:

 • Nej. Laddningen kan avslutas och kabeln kan bara avlägsnas av bilföraren.

SVAR:

 • Nej, laddaren kan låsas. Den kan också vara utrustad med RFID-kort för åtkomstskydd.

SVAR:

 • Laddboxen GLB har endast 1 uttag på höger sida.
 • Laddstationen LS4 har 2st uttag.

Har du inte fått svar på din fråga? maila din fråga till

info@garo.se